Aktualita 2015 -1

Nové poznatky na Hilterapia® Master Class – 8-9. 2015 – Praha

1. Školení Hilterapia® Master Class v ČR

Terapeuti a lékaři z celé ČR si předávali zkušenosti s touto v ČR poměrně novou léčbou.

Hlavní bodem školení byly pokročilé metody ošetření a řešení složitých a komplikovaných onemocnění pohybového aparátu.

Hlavními školiteli byli Italští lékaři Dr. Lucio Zaghetto a Dr. Alberto Zaghetto.

Nejvyšší úroveň tréninku garantuje účastníkům možnost stát se školitelem. Podmínkou je předešlá účast na školení úrovně Advanced.

Úroveň školení Hilterapia® Master Class umožní další zdokonalení dovedností v terapii a umožní účastníkům poskytovat svým pacientům maximálně účinnou terapii

„Master Course“ trvá 2 dny, představuje konkrétní témata terapie, které jsou následně převedeny do důkladné praktické přípravy. Cílem je poskytnout účastníkům všechny specifické dovednosti, které jsou nezbytné pro rozvoj vlastních terapeutických postupů a protokolů. Zkušení lektoři povedou kurz praktických ukázek na reálných a obtížných případech, s využitím i pokročilých postupů statického a dynamického ošetření (správného používání DJD sondy atd.)

„Master Course“ je významnou příležitost pro terapeuty, kteří se chtějí stát školitelé Hilterapia® .